<<-- แนะนำศิษย์เก่า


ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์
ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

ประวัติการศึกษา
 

- เนติบัณฑิตไทย พ.ศ.2514
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
เกียรติประวัติ
 

- อดีตประธานศาลฎีกา คนที่ 36 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง 8 ตุลาคม พ.ศ 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
- องคมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน พ.ศ. 2551

 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794