ประกาศรายละเอียดการแข่งขันกลอนสุนทรภู่

📢📢 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย

✅ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวดบทประพันธ์ร้อยกรอง ชิงรางวัลทายาทสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2567

✅ รายละเอียดดังลิงก์แนบ https://drive.google.com/file/d/14jXyQhdj8Xp2QymSocgrw_DioZ2mOr4S/view?usp=drivesdk

ส่งผลงาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดนี้ จะไม่นำมาตัดสิน