สมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นำโดย คุณจงรักษ์ อยู่คงดี พร้อม รองศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา, อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม, อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ณ ห้องประชม อาคาร 1 ขั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพ/ข้อมูลโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา